Naar projecten overzicht

Next
up — Arjanne Bode

fullscreen

Als een vis op het droge

BESCHRIJVING:

'Als een vis op het droge' is een verzameling en een verbeelding van Arjanne's onderzoek naar de aanlandplicht.

Sinds 1 januari 2016 worden Nederlandse vissers verplicht om alle bijvangst, dat voorheen over boord werd gegooid, aan land te brengen. Deze aanlandplicht zou een meer duurzame en selectieve visserij moeten stimuleren, maar werkt vooralsnog contraproductief. Als de technieken in de visserij niet veranderen, zullen enorme hoeveelheden jonge, ondermaatse vis dood aangeland worden. Dit heeft niet alleen veel negatieve gevolgen voor het ecosysteem, maar ook voor de visserij zelf, die als het ware zijn eigen toekomst op het spel zet.

'Als een vis op het droge' is een verzameling en een verbeelding van Arjanne's onderzoek naar de aanlandplicht. In meerdere lagen komen verschillende tegenstrijdigheden binnen dit onderwerp aan bod.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.