Naar projecten overzicht

Next
up — Barbara Hazebroek

fullscreen

Art in Gender

BESCHRIJVING:

Art in Gender

Op het eerste gezicht lijkt kunsteducatie een mooie broedplaats voor begripsvorming over genderidentiteit. Maar is dit ook echt zo? Barbara Hazebroek vindt dat we nadrukkelijker aan een respectvolle houding t.b.v. seksuele- en genderdiversiteit moeten werken, aan het creëren van een veilig sociaal klimaat, zodat de sociale veiligheid van álle leerlingen geborgd wordt. Kunstvakdocenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de (gender)identiteit van hun leerlingen. Veel factoren zijn hierop van invloed, ontdekte Barbara, zoals manieren van aanspreken, de kennis van de docent over het onderwerp, de inclusieve schoolomgeving; om preciezer te zijn: de inrichting van het klaslokaal, het aangeboden curriculum, de voorbeelden die de docent toont in de les. Met een gemiddelde van 1 kind per klas dat zich niet thuis voelt in het aangeboren gender is het niet de vraag óf je als docent hiermee te maken gaat krijgen, maar wanneer.
Het is dus zaak om niet alleen reactief, maar ook proactief bekend te raken met dit thema en deze kennis in te zetten op scholen, stelt Barbara.

Barbara werkte tijdens haar studie op beeldend, kunsttheoretisch, educatief maar ook maatschappelijk vlak aan thema ́s als inclusiviteit, diversiteit en identiteit, met name m.b.t. gender en de LGBTQIA+ community. Zij onderzocht hoe de seksuele oriëntatie van kunstenaars in vroeger tijden samenhing met hun werk en schreef een essay waarin zij inzoomde op hoe homoseksuele kunst in de VS vanaf de conservatieve jaren 50 tot aan de Stonewall rellen van 1969 te duiden is en wat het betekende om kunst te maken in een repressief systeem.

Dit onderzoek legde een extra laag onder kunsteducatieve onderzoek en beeldende werk. Barbara schilderde portretten van mensen uit de queer community; personen die worstelen met hun gender, of daar juist helemaal oké́ mee zijn, maar problemen ondervinden vanuit hun omgeving. Mensen die gediscrimineerd of mishandeld worden vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dit resulteerde in een verzameling portretten in olieverf. Hierin bleef Barbara zoveel mogelijk experimenteren met technieken, dragers en manieren van symboliek inzetten.

Tevens onderzocht Barbara hoe in het Primair Onderwijs, binnen kunsteducatie, bijgedragen kan worden aan de vorming van genderidentiteit en begripsvorming over genderdiversiteit en -dysforie bij kinderen. Zij formuleerde hands-on aanbevelingen voor kunstvakdocenten in het basisonderwijs en gaf deze bouwstenen vorm in de poster ¨Genderinclusief lesgeven: hoe doe je dat?¨

Barbara is voorgedragen voor een nominatie voor de Kunst van het Ontwerpen prijs 2022.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.