Naar projecten overzicht

Next
up — Ilse Melis

fullscreen

Centra voor de kunsten: van waarde zijn en blijven

BESCHRIJVING:

Van waarde zijn en blijven. Een onderzoek naar de rol van centra voor de kunsten in een veranderende samenleving.

Centra voor de kunsten (CvK's) verzorgen een basisinfrastructuur op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst in de gemeente. Dezelfde organisaties hebben een probleem. Volgens de adviescommissie buitenschoolse cultuureducatie van de provincie Noord-Brabant (2015) is het huidige centrum voor de kunsten niet langer houdbaar. In een veranderend economisch en politiek klimaat heeft de overheid zich steeds verder teruggetrokken en hierdoor zijn CvK’s de afgelopen jaren steeds verder geprivatiseerd. Verdergaande bezuinigingen op kunst en cultuur hebben grote consequenties voor centra voor de kunsten. De afgelopen jaren is het aantal centra voor de kunsten fors gedaald en het werkgebied is kleiner geworden.

Dit onderzoek richt zich op leiders en managers van centra voor de kunsten. Onderzocht wordt hoe centra voor de kunsten van waarde kunnen zijn en blijven in een veranderende samenleving. Er is geen landelijk omschreven maatschappelijke opdracht voor CvK's en het ontbreekt aan een landelijk gedragen visie, missie en kernwaarden. In dit onderzoek wordt hiervoor een gefundeerde theorie gevormd die kan bijdragen aan de legitimering van centra voor de kunsten. Beschreven wordt welke effecten CvK’s willen teweegbrengen in de samenleving. Daarnaast worden de factoren onderzocht die bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht. In dit onderzoek worden inzichten uit de kunsteducatie, bestuurskunde en het strategisch management gekoppeld. Daarnaast zijn bestuurders en managers van centra voor de kunsten in grote gemeenten geïnterviewd.

Interesse in het onderzoek? Neem dan contact met me op.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.