Naar projecten overzicht

Next
up — Els Delfgaauw

fullscreen

Confrontaties met de dood

BESCHRIJVING:

Binnen een ambachtelijk manifest komen persoonlijke, formele en inhoudelijke betekenissen samen binnen het onderwerp ' de dood '.

Els Delfgaauw ABV

Els Delfgaauw stelt binnen haar werk de dood centraal. Binnen dit ambachtelijke manifest komen persoonlijke, formele en inhoudelijke betekenissen samen. Drie afzonderlijke beelden vertegenwoordigen - elk binnen een eigen betekenis - de dood, onverwachts in verbondenheid met elkaar. De lijdende Christus, symbool van het katholieke geloof en brenger van het goede, gaat een dialoog aan met de kop die de dood door conflicten binnen verschillende interpretaties van het geloof vertegenwoordigt. De lijdende Christus is mede een herinnering aan een katholieke opvoeding. Het figuur op de baar is een vertegenwoordiging van misstanden binnen de katholieke kerk. Binnen dit figuur op de baar zijn tijdens het maakproces persoonlijke ervaringen in confrontaties met de dood opgenomen. Binnen het geloof zijn het goede en het kwade door verkeerde interpretatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opstelling van het figuur op de baar en de twee figuren in de achtergrond zijn een verwijzing naar de anatomieles, een thema uit de klassieke schilderkunst. De twee figuren uit de schilderkunst zijn toeschouwers en getuigen van de dood, zoals bij de opstelling van de anatomieles zo kenmerkend is.

Het nog zichtbare maakproces, dat nog in volle gang lijkt te zijn, neemt een belangrijke positie in, evenals de eigenschap van het materiaal Pur. Door onderhuidse kleuring wordt de dramatiek verder opgevoerd. Zoals een kunstenaar zijn technisch meesterschap demonstreert in stofuitdrukking, heeft Els Delfgaauw het maximale gehaald uit de eigenschappen van het Pur, waardoor er soms een nieuwe materialiteit lijkt te ontstaan. De massa van het bouwschuim blijkt tijdens het bewerken een kwetsbare uitstraling te bezitten, waardoor de suggestie van het lijden automatisch wordt versterkt. De beelden vergelen door veroudering langzaam, waardoor het een aan tijd onderhevig proces blijft en het eigentijdse materiaal steeds meer naar de klassieke tijd wordt getrokken.

Confrontaties met de dood, 2016
Pur met bewerking 3m breed x 2,5m hoog x 2,5m diep

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.