Naar projecten overzicht

Next
up — Ira Hopkoper

fullscreen

De Astronaut Zag Alles Groot

BESCHRIJVING:

Het kwetsbare en persoonlijke proces van reflecteren, verbeeld in een verhaal over schapen en astronauten.

Het hoofdpersonage in De Astronaut Zag Alles Groot vind het moeilijk om te
reflecteren. En ook ik als maker vond het van tijd tot tijd lastig om tijd te maken
voor een reflectie moment. Daardoor herkende ik mijzelf in de worsteling van mijn
eerste klas leerlingen. Want ook zij hebben vaak moeite met het reflecteren.

Dit beeldverhaal laat zien wat voor persoonlijk en kwetsbaar proces reflectie kan
zijn en het is belangrijk dat die twee eigenschappen in de klas de ruimte krijgen.

Reflectie wordt volgens mij namelijk echt persoonlijk wanneer je ook de ruimte kan geven aan je verbeeldingskracht.
Daarmee bedoel ik de kracht om werkelijke gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, vanuit een nieuw perspectief te beschouwen.
Zoals een astronaut die vanuit de ruimte de aarde observeert.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.