Naar projecten overzicht

Next
up — Michelle Blondeel

fullscreen

De kracht van stilte

BESCHRIJVING:

Description of your graduation project in one sentence!

De “Sylenthesizer” is een instrument met precies de omgekeerde werking van een normale synthesizer. Normaal gesproken is een instrument uit zichzelf stil, pas als je er op speelt creëer je geluid. Bij de Sylenthesizer (samenvoeging van de woorden “silent/silence” en “synthesizer”) zijn er 8 werkende toetsen waarvan alle 8 de tonen al continu te horen zijn. Wanneer je de toetsen indrukt haal je de bijbehorende tonen weg. Je plaatst nu dus stiltes in geluid i.p.v. geluid in stilte.
Door stiltes op de juiste plekken te plaatsen is er ook met de Sylenthesizer een interessant stuk te creëren.

Ik word zelf vaak als een stil persoon ervaren en merk dat dat vaak negatieve associaties oproept bij mensen. Er wordt al snel gedacht “Oh ze zegt niets, ze zal er dan wel geen zin in hebben/etc.” terwijl dit helemaal niet het geval is. Ik luister en observeer liever dan dat ik continu verbaal aanwezig ben. Met mijn werk wil ik juist de kracht van stilte laten zien omdat deze in mijn ogen vaak wordt onderschat of wordt vergeten.
Ik wil niet zeggen dat stilte beter is dan geluid, het ondersteunt elkaar juist. Zonder het een bestaat het ander ook niet, we hebben altijd een balans nodig.

Ten behoeve van dit project heeft Aura Bouw, studente aan het Conservatorium in Tilburg, speciaal voor dit instrument een stuk gecomponeerd, dat op 8 juni tijdens mijn afstudeer presentatie is uitgevoerd door Wouter Harbers.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.