Naar projecten overzicht

Next
up — Nele Van den Ende

fullscreen

De mogelijkheden van participatie in theater

BESCHRIJVING:

De mogelijkheden van participatie in theater.

Participatie in theater is een hot topic in Vlaanderen en Nederland. Maar wat is het, waarom is het belangrijk, is het wel artistiek, en hoe pak je het aan? Vanuit de vele vragen rond participatie is de volgende vraag gedestilleerd: Hoe kan participatie in theater de betrokkenheid en beleving vergroten voor de maker, de deelnemer en het publiek, waarbij de artistieke component gewaarborgd blijft? Deze vraag is het vertrekpunt voor deze meesterproef.

Daarbij worden de volgende deelvragen gesteld: 1.Hoe en waarom zet men in op participatie in theater? 2.Voor wie vergroot participatie in theater de beleving en betrokkenheid op welke manier? 3. Hoe verhoudt artistieke kwaliteit zich met participatie? 4. Wat kunnen we vanuit de cases Randlandia en BE-longing en de gesprekken met andere organisaties en makers destilleren voor de bredere sector?

In het eerste deel van dit onderzoek wordt dit thema behandeld vanuit bestaande literatuur om een theoretisch kader te scheppen. Zo komt er bijvoorbeeld een korte geschiedenis van participatie aan bod alsook verschillende dimensies binnen participatie en uitdagingen die hieraan verbonden zijn. Vanuit het theoretisch kader wordt daarna een definitie gevormd over wat participatie in theater inhoudt. Het onderzoek werd verder gevoerd aan de hand van interviews met experten en participerende observatie in twee cases. Er werden in totaal acht experten geïnterviewd vanuit de Nederlandse en de Vlaamse context. De cases zijn twee projecten die in 2016-2017 plaatsvonden bij theatergezelschap M’RZA, een vrij nieuw theatergezelschap dat zoekende is in participatie. M’RZA is tevens de opdrachtgever voor dit onderzoek.

Het onderzoek bespreekt daarna de resultaten van de interviews en de cases. Dit leidt tot conclusies en aanbevelingen waarbij belangrijke uitkomsten zijn dat participatie altijd maatwerk is en dat het eigenaarschap van deelnemers bewaakt dient te worden. Een voorstelling die een participatief proces kende blijkt artistiek sterker als de juiste vorm wordt gevonden voor de context en de deelnemers in kwestie.

Uit het onderzoek blijk dat participatie de beleving en betrokkenheid kan vergroten voor deelnemers, makers en publiek om verschillende redenen. Bij deelnemers blijkt een belangrijke reden hiervoor dat het om henzelf gaat in een participatief proces, voor de maker dat hij artistiek uitgedaagd wordt en voor het publiek dat ze geraakt worden door wat ze zien in een voorstelling.

Kernwoorden: Participatie – Theater – Beleving – Betrokkenheid – Artistiek

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.