Naar projecten overzicht

Next
up — Lisa Spooren

fullscreen

De wisselwerking tussen scheppen (beeldende vorming) en schouwen (kunst algemeen)

BESCHRIJVING:

Een onderzoek naar vaktheorie en praktijk in samenhang in het voortgezet onderwijs

Uit de inleiding:

"Het zoeken naar onderlinge samenhang tussen (kunst)theorie en beeldende vorming kent vele verschijningsvormen. Door de invoering van de hernieuwde tweede fase in 2007 mogen docenten zelf kiezen op welke manier ze invulling geven aan een samenhang tussen vaktheorie en praktijk.
Tijdens mijn stage op 2College Durendael in Oisterwijk heb ik ondervonden dat ook daar in het kunstvak wordt gezocht naar onderlinge samenhang in de vorm van een inhoudelijke koppeling tussen beeldende vorming, kunst algemeen en kunstbeschouwing. Uit gesprekken met bovenbouw leerlingen heb ik echter op kunnen maken dat ze niet altijd een koppeling tussen kunst algemeen, kunstbeschouwing en beeldende vorming ervaren. Sommige leerlingen zijn zich ervan bewust dat ze opgedane kennis uit de lessen kunst algemeen toe kunnen passen bij beeldende vorming, terwijl andere leerlingen niet weten dat er in de beeldende lessen een koppeling wordt gemaakt met kunst algemeen.

Daarom is bij mij de vraag ontstaan in hoeverre een verbinding tussen kunst algemeen, kunstbeschouwing en beeldende vorming op 2College Durendael betekenisvol zou kunnen zijn voor het beeldende proces van leerlingen. Ik ben met de vaksectie van beeldende vorming in gesprek gegaan om deze kwestie uit te diepen in een onderzoek dat kwalitatief, maar ook deels kwantitatief van opzet is. De doelstelling van dit onderzoek is om een advies uit te kunnen brengen aan docenten beeldende vorming op 2College Durendael over de meerwaarde van een samenhangende benadering van kunst algemeen, kunstbeschouwing en beeldende vorming voor het beeldende proces van leerlingen. Naast het uiteenzetten van deze eventuele meerwaarde, hoop ik in het advies mee te kunnen nemen waar mogelijk ruimte zit voor verbeteringen."

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met mij op via het e-mail adres lisa.spooren@live.nl

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.