Naar projecten overzicht

Next
up — Tom Harmsen

fullscreen

Dyslexie in Beeld

BESCHRIJVING:

Dyslexie in Beeld

Dyslexie in Beeld neemt de toeschouwer mee in de wereld van een dyslecticus. Ondanks de intelligentie van een dyslecticus zal hij zijn hele leven in meer of mindere mate hinder ondervinden bij taalkundige activiteiten. Naast lees- en schrijfvaardigheid is onderzocht tegen welke emotionele obstakels een dyslecticus aanloopt. Om dyslexie te onderzoeken is het leven van een dyslecticus verdeeld in vier levensfasen; de basisschoolperiode, de middelbare schoolperiode, de studententijd en de volwassenheid. Zowel de vorm als de tekst waarmee de afbeelding is opgebouwd, hebben betrekking op de fase waarin de dyslecticus zich bevindt. Van de beelden en de bijbehorende teksten zijn twee boeken vervaardigd. Het eerste boek geeft aan waar dyslectici tegen aanlopen en roept vragen op over hoe deze beperking kan worden geminimaliseerd. Een oplossing wordt echter niet aangedragen. Naast de vervaardiging van dit beschrijvende boek, zijn ook autonome beelden ontwikkeld. Deze werken zijn in het tweede boek opgenomen. De autonome beelden geven weer hoe dyslectici tegen beelden aankijken.

Dyslexie in beeld, 2016
Papier uitgesneden met lasercutter en papier en inkt
98x 68, 92x68, 31,5x23

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.