Naar projecten overzicht

Next
up — Joyce Verstijnen

fullscreen

Ecofield

BESCHRIJVING:

Ecofield is een nieuwe strategie om ecosystemen in Nederland te versterken door middel van architectuur die specifiek in het landschap en vo

Het huidige biodiversiteitsbeleid Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) focust zich op de natuurgebieden en negeert daarmee de potentiële bijdrage die het stedelijk weefsel kan leveren aan de Nederlandse biodiversiteit. In plaats van het scheiden van stad en land behandelt het Ecofield ze als één ecologische ruimte.
Ecologie wordt omschreven als de interactie van biotische (levende) en abiotische (levenloze omgevings-) factoren. In de nieuwe strategie wordt architectuur als abiotische omgevingsconditie behandeld zodat de gebouwde omgeving niet alleen een geschikte leefomgeving wordt voor mensen, maar ook voor planten en dieren.
De strategie is toegepast in de ecologische ruimte van Haarlem tot aan de kust welke gemarkeerd wordt door het stadscentrum, duinen van het Zuid-Kennemerland, de Noordzee en vijf andere landschapstypologieën. Een recreatieve en contemplatieve wandelroute kruist dit gebied waarlangs acht verblijven zijn ontworpen. Hier vinden mensen, planten en dieren hun beschutting.
De verblijven spelen in op de abiotische klimaatcondities, bodemtypologie en watercondities zodat ze in staat zijn om geschikte broed-, voedsel- en verblijfcondities te creëren voor de belangrijke diersoorten van een ecosysteem. Hierdoor kan deze sleutelsoort zich tot een stabiele populatie ontwikkelen, bij groei verspreiden en vele andere soorten weer aantrekken.
Tegelijkertijd bieden de verblijven een rustplaats voor de wandelaar waar de habitats op een unieke wijze ervaren kunnen worden. Ieder ontwerp biedt de mogelijkheid om een nacht door te brengen en heeft een contemplatief programma zoals de stedelijke theetuin waar vogels nestelen, een duinbibliotheek met overvliegende vlinders en de getijdenkapel omringd door mossels.
Het creëren van deze habitatcondities resulteert in een architectuur die samensmelt met het landschap en manifesteert zich steeds weer met een andere atmosfeer. De architectuur bestaat uit patio’s, holtes en nissen waar een vogel kan broeden, een bloemzaadje kan ontkiemen of de wandelaar beschut een boek kan lezen.
Het ondergaan van het landschap door wandeling en verblijf genereert een bewustzijn van de ecologische ruimte en wordt versterkt door variërende doorzichten naar het landschap, afwisseling van open- en geslotenheid, daglicht en schaduw en overgangen tussen binnen- en buitenklimaat.
Wanneer architectuur in staat is onderdeel te worden van dit abiotische landschap, zal zij een sleutelrol gaan vervullen in de samenhang van ecosystemen. Het creëert een landschap waarin alle habitats, mensen, dier- en plantensoorten met elkaar zijn verbonden in één ecologische ruimte.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.