Naar projecten overzicht

Next
up — Grietkin Deroo

fullscreen

Een podium als vieruurtje

BESCHRIJVING:

Voor welke uitdagingen staat de theaterdocent bij het geven van buitenschoolse opvang, binnen de context van de superdiverse samenleving?

In 2016 reorganiseerde de Stad Antwerpen de buitenschoolse opvang, omdat er teveel geld naar het Initiatief Buitenschoolse Opvang ging, begeleiders moeilijk te vinden waren, de vraag te groot werd en het aanbod te klein was. Culturele instellingen werden uitgenodigd om mee na te denken over buitenschoolse opvang met een artistieke invulling. coSta VZW ontving met het project ‘De Zotterikskes’ een subsidie voor drie jaar binnen het kader van deze reorganisatie. HETPALEIS, één van de culturele instelling die betrokken was bij De Zotterikskes, hoopte in het kader van deze transitie naar een meer kunstzinnig geïnspireerde buitenschoolse opvang kinderen te verwelkomen die anders nooit in aanraking zouden komen met theater. Deze transitie bracht en brengt heel wat vragen met zich mee, en niet in het minst voor de betrokken theaterdocenten. Het lesgeven aan kinderen uit de buitenschoolse opvang is voor de docenten een nieuw gegeven, met een specifieke groepsstructuur en een andere motivatie. Daarbovenop tonen cijfers aan dat de buitenschoolse opvang een heel divers publiek heeft. In Antwerpen heeft 60% van de kinderen onder 11 jaar een vreemde origine en zijn er 21 centra voor inclusieve opvang geopend, waar kinderen met speciale zorgbehoeften terecht kunnen in groepen met kinderen zonder speciale zorgbehoeften. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede stijgt, en bijna 1 kind op 5 leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. De stedelijke bevolking is nooit eerder cultureel, etnisch en religieus zo divers geweest in combinatie met het onderscheid tussen arm en rijk of jong en oud. Er bestaat, met andere woorden, geen meerderheid meer. Dit gegeven wordt superdiversiteit genoemd en brengt nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit onderzoek wordt daarom op zoek gegaan naar de uitdagingen voor de theaterdocent bij het geven van buitenschoolse opvang met een artistieke invulling, binnen de context van de superdiverse samenleving, met als doel (toekomstige) theaterdocenten, begeleiders van de jeugddienst, coördinatoren, en docenten van de lagere school te empoweren. De docent zal moeten afstappen van zijn vertrouwd kader en op zoek gaan naar een andere en inclusieve manier van werken, zodat elk kind betrokken wordt vanuit zijn of haar specifieke achtergrond.

Een eerste conclusie wijst aan dat er een groot contrast bestaat tussen de academische wereld en wat er effectief op de vloer gebeurt. Het beroepsproduct – de theatrale workshop – probeert een brug te vormen tussen deze twee werelden. Daarnaast worden er drie uitdagingen geformuleerd: Afstemming met alle partners, Betrokkenheid van de docent en Differentiatie in de klasgroep.

Diversiteit is een realiteit. Alles hangt af van de manier waarop we met deze realiteit omgaan. Dit onderzoek gaat dieper in op de mogelijke benadering voor de theaterdocent in deze steeds veranderende samenleving.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.