Naar projecten overzicht

Next
up — Sjoerd de Graaf

fullscreen

Gesprek Gebrek

BESCHRIJVING:

Op muzikale en speelse wijze contact met elkaar zoeken.

Bij mijn broertje Bart heb ik altijd een communicatie probleem ervaren. Bart heeft een laag functionerende vorm van autisme en praat niet, zoals wij dat doen. Ondanks dat hij door de jaren heen al veel gegroeid is blijft zijn communicatie op achterstand. Maar omdat tactiele, visuele en auditieve prikkels anders binnen komen bij Bart zag ik daar juist mogelijkheden.

Werkend vanuit een persoonlijke fascinatie voor muziek en een sociale gedrevenheid ben ik onderzoek gaan doen naar muziek en autisme. Zou muziek kunnen helpen bij het verbeteren van de sociale interactie en communicatie bij kinderen met een laag functionerend autisme? Hiervoor ben ik een instrument gaan ontwerpen voor mijn broer. Bedoeld om samen te bespelen en de relatie te versterken door op een speelse en muzikale wijze contact met elkaar te zoeken. Toegankelijk en simpel en daarnaast ook visueel en tactiel uitnodigend om meerdere zintuigen te prikkelen.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.