Naar projecten overzicht

Next
up — Silvia Hendriks

fullscreen

Get in the flow!

BESCHRIJVING:

Flowchart; hulp bij het ontwerpen van relevante kunst-educatieve activiteiten/beleid waardoor de lokale kunstenaars wordt geactiveerd!

De vraag die ik me stelde voor mijn meesterproef van Master Kunsteducatie was; Hoe kan ik kunst-educatieve activiteiten en beleid van kunstorganisaties kwalitatief en maatschappelijk relevanter maken? Uit mijn onderzoek heeft zich een instrument (flowchart) gevormd waarbij er stappen in verschillende fases genomen moeten worden in de volgorde van de pijlen. De stappen zetten onder andere aan tot meer inzicht op lokaal aanbod, demografische en economische gegevens maar ook bijvoorbeeld de behoeftes van de amateurkunstenaar in kaart brengen met behulp van de typologie van Kuperus en hoe deze gegevens kunnen worden toegepast. De resultaten moeten leiden tot meerdere niveaus van participatie mogelijkheden van de activiteiten/beleid van de kunstorganisatie zodat deze beter aansluit bij de behoefte van de lokale amateurkunstenaar.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.