Naar projecten overzicht

Next
up — Roel Derkx

fullscreen

Grounded

BESCHRIJVING:

‘Grounded’, een antwoordt op de leegstandsproblematiek en demografische krimp van de afgelopen decennia als het gevolg van de vergane indust

Het uitgangspunt ligt in het bloot leggen van waardevolle aspecten in deze regio. De rijke geschiedenis van Romeinse, Middeleeuwse en moderne geschiedenis ligt ten grondslag aan het project, waarbij een archeologische onderzoeksmethodiek de verborgen schatten van Zuid Limburg heeft blootgelegd.
Geo-morfologische structuren, grondgesteldheid, waterstromen en het veranderende klimaat vormen samen de som van het geheel, leidend tot een gelaagde ruimtelijke ingreep op architectonische schaal met een stedenbouwkundige impact in de vorm van een nieuwe wijnindustrie.

De wijnproductie van deze nieuwe industrie wordt gevormd door de wijngaarden, waardevolle met water gevulde mijntunnels welke als geothermische bron bijdragen aan de winning van duurzame energie en een overschot aan grootschalig, leegstaand vastgoed als erfenis van vroegere tijden. De wijngaarden zullen als nieuw icoon een significante rol spelen in het stedelijk aanzien en aansluiten op het waardevolle heuvellandschap evenals de identiteit van Nederlands ‘groenste stad’.
Tijdens de industrialisatie werden de mineralen (kolen) ondergronds onttrokken en bovengronds verwerkt, met als beeld de industriestad. Binnen de nieuwe aanpak worden de mineralen (druiven) bovengronds gewonnen en het productieproces is daarbij verplaats naar de ondergrond, gebruikmakend van leegstaande kelderstructuren. Resulterende in een spiegeling van grond- en ruimtegebruik evenals de transitie van mijn- naar wijnbouw.

De ondergrondse kelderstructuren huisvesten waterbassins voor irrigatie van het land, productieprogramma’s en interactieve functies, om de industrie op een fysieke en publiek toegankelijke wijze te kunnen ervaren. De bestaande 13 meter diepe kelder is blootgelegd door de vervallen, bovengrondse gebouwstructuur te elimineren, resulterend in een fysieke verbinding van de wijngaard met het centrum van Heerlen. Hierdoor kan het landschap zich als nieuwe icoon nabij het stadscentrum manifesteren. Het resultaat van de ingreep is een complexe, dynamische architectuur, die zich grotendeels onder maaiveldniveau bevindt. De verborgen productielijnen nestelen zich tussen de bestaande betonstructuur van het gebouw en contrasteren sterk door hun spiegelende glazen schil en refereren aan de vroegere mijntunnels en ondergrondse waterstromen.
Het project is onderverdeeld in een stedelijk benadering op maaiveldniveau met het centrum van Heerlen waarnaast een 2e benadering op het Caumerbeekdal aan de rand van Heerlen is georiënteerd. Vanuit de bestaande tunnelverbinding wordt het gebouw vanuit het beekdal op 6 meter onder maaiveld benaderd en de bezoeker overweldigd wordt door de ruimtelijke configuratie. Een uitzonderlijke ervaring door de leesbaarheid van de aanwezige programma’s achter transparante witglazen gevels en de lichtwerking op de abstracte ‘productielijnen’, resulterende in een schouwspel van schaduwwerking en representatie van de dynamiek en beweging van programma en architectuur.

De ontwikkelde strategische, ruimtelijke en programmatische ingreep is tot leven gebracht door te reageren op huidige discussies en regionale, toeristische ontwikkelingen met een nieuwe bedrijvigheid.
Zo is er werkgelegenheid gecreëerd waarnaast educatie op het gebied van landbouw en specifiek van wijnbouw parallel loopt. Culturele en toeristische attractiviteit middels de huisvesting van hierop aansluitende programma’s draagt bij aan een betekenisvolle nieuwe identiteit met een romantische en stimulerende visie op de toekomst waar inwoners en bezoekers zich mee verbonden kunnen voelen.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.