Naar projecten overzicht

Next
up — Rik Hamers

fullscreen

Handelingen

BESCHRIJVING:

Handelingen

Het spanningsveld tussen een visuele kaart en het daadwerkelijke gebied is een grote inspiratiebron voor Rik Hamers. Al vroeg had Rik een fascinatie voor reizen en onderweg zijn. De hang naar het ontdekken van nieuwe gebieden aan de hand van land, route en wereldkaarten, leidde in tot een persoonlijke interesse in cartografie. Riks afstudeerwerk brengt dan ook routes en gebieden in kaart en toont verbanden met onderdelen van de cartografie. We nodigen je van harte uit om Riks serie handelingen te ervaren en te fantaseren over de inhoud van de beelden.

Voor zijn serie werken getiteld ‘handelingen’ experimenteerde Rik met verschillende materialen en handelingen om routes en gebieden te documenteren. Ontdekken en verkennen van gebied wordt in Riks werk onderzocht en toegepast in verschillende vormen en materialen. Fantaserend over de inhoud van een bepaald gebied, aan de hand van kaarten, ontwikkelde Rik visualisaties, nog voordat hij de werkelijke omgeving had ervaren, doorwerkend aan de visualisaties totdat hij het gebied in de realiteit had bereikt.

De herhaling van handelingen die in Riks werken de routes fysiek vastleggen, communiceren een dynamische energie. Doordat in het werk horizontale afmetingen en specifieke materialen gebruikt worden, ontstaat een sferisch geheel met als gevolg dat de serie balanceert tussen registratie van een route of serie handelingen en verbeeldingen van landschappelijkheid.

De registraties van Riks routes of handelingen zijn op verschillende manieren tot stand gekomen. Zo is letterlijk een route vastgelegd door met dubbelzijdige tape (geplakt onder Riks schoenen) materialen te verzamelen die onderdeel uitmaken van doorlopend gebied. Andere handelingen en routes zijn vastgelegd met zwarte en witte lakverven op lange panelen van hout en metaal, waarbij met verschillende lokaal aanwezige materialen een spoor van een afgelegde route is achtergelaten. De metalen plaat, tot slot, laat reacties zien die tijdens Riks handelingen zijn ontstaan door middel van oxidatie.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.