Naar projecten overzicht

Next
up — Rob Smulders

fullscreen

Human Printer Matter

BESCHRIJVING:

Human Printer Matter

(English)

Nowadays we are living in a digitally dominated era. Everything´s fluid and time and attention for things of interest vanishes. For Smulders it is of utmost importance to capture these digital expressions in an analogue scripture. His graduation work is based on the ‘The Human Printer’ principal. According to this principal digital codes and tasks are the key elements for analogue conceptual art.
In his working process Smulders is constantly looking for unconventional techniques to produce works whereby room arises for experiment. After his classical education he freed himself from the figurative approach and started to specialize in a more conceptual direction. Abstract experimental works with an emphasis of the way paint shows itself on a surface, are the expression of this.

The Binary Series (2018)

Binary codes are the guiding principal of a repertoire of paintings in this series. With this work Smulders returns to the human element. So instead you have the fallibility of the human hand in dots and inconsistencies. There are still not two exact dots who are repeated in each painting. The imperfection within the perfection is something intriguing for him all his life. It stands for living in the moment by the power of imperfection and deficiency, which is opposite to binary codes.

The Meltdown Project (2015-2018)

Since 2015 Smulders is dealing with the transformation of molecules of paint by freezing. These frozen substances are part of his Meltdown Project. With this installation calculations, natural laws and randomness are used to result into a series of paintings. Manifestations of paint in this project can be considered as a process of performance in which several disciplines are melting down.

Human Printer Matter (Nederlands)

Tegenwoordig leven we in een overheersend digitaal tijdperk. Alles gaat vluchtig waardoor tijd en aandacht voor aangelegenheden ontsnapt. Voor Smulders is het van wezenlijk belang om deze digitale uitingen te vangen in een analoog geschrift. Zijn afstudeerwerk is gebaseerd op ‘The Human Printer’ principe. In dit principe vormen digitale coderingen -en opdrachten de fundamenten voor analoge conceptuele kunst.
In het werkproces is Smulders continu opzoek naar onconventionele technieken om werken te produceren waarbij ruimte ontstaat voor experiment. Na zijn klassieke opleiding heeft hij het figuratieve losgelaten en is zich gaan specialiseren in het conceptuele. Dit uit zich in abstract experimentele werken waarbij de gedragingen van verf op de drager centraal staan.

The Binary Series (2018)

Binaire coderingen vormen de leidraad van een repertoire van schilderijen in deze serie. Met dit werk gaat Smulders terug naar het menselijke element, dus in plaats daarvan heb je de feilbaarheid van de menselijke hand in de stippen en inconsistenties. Er zijn nog steeds geen twee exacte stippen die in elk schilderij worden herhaald. De imperfectie in de perfectie is iets wat zijn hele leven intrigeert. Dit staat voor leven in het nu door de kracht van imperfectie en onvolmaaktheid wat paradoxaal staat op de binaire coderingen.

The Meltdown Project (2015-2018)

Sinds 2015 is Smulders bezig om de moleculen van verf te transformeren door middel van bevriezing. Deze bevroren substanties maken deel uit van zijn Meltdown Project. Met deze installatie wordt gebruik gemaakt van berekeningen, wetmatigheden en willekeur die resulteren in een serie schilderijen. De manifestaties van verf in dit project kunnen als een performanceproces worden beschouwd waarbij verschillende disciplines samensmelten.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.