Naar projecten overzicht

Next
up — Lieke van der Maas

fullscreen

Itadori

BESCHRIJVING:

Ontwerpen met een oog voor duurzaamheid is de noodzaak van de toekomst.

Ik beschouw afvalstromen als een toekomstige grondstof. Het is een startpunt in plaats van een eindpunt. Mijn doel als ontwerpster is om te zoeken naar manieren om afval om te zetten in iets nuttigs, omdat het in de hedendaagse economie van weinig tot geen waarde is. Door met mijn lokale afvalstromen materialen en producten te ontwerpen hoop ik mijn bijdrage zowel aan die bewustwording en aan een circulaire economie te verwezenlijken. Om het vakgebied ‘design’ te verduurzamen moeten we beginnen bij materialen. Door de nadruk te leggen op materialiteit kunnen we de bouwstenen van het ontwerpproces heroverwegen.

Itadori:

Mijn afstudeerwerk heet ‘Itadori’ en draait om de Japanse Duizendknoop. Deze uitheemse exoot, geïmporteerd uit Japan rond 1829, bedreigt onze inheemse biodiversiteit en infrastructuur.

Met de focus op materiaalontwikkeling probeer ik een alternatief lot voor te stellen voor de plant. In plaats van chemische bestrijding hoop ik een heroverweging teweeg te brengen waarin de plant zijn waarde terugwint.

Dit doe ik door de plant tot de vezel af te breken en te combineren met een biohars tot een verwerkbaar materiaal. In dit materiaalontwikkelingsproces staat het ambacht centraal.

Doordat ik mezelf laat leiden door de grondstof ontstaat er een unieke samenwerking tussen ontwerper en materiaal, waarbij beide evenveel zeggenschap hebben in de uitwerking van het eindproduct.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.