Naar projecten overzicht

Next
up — Helen Berger

fullscreen

Je neefje

BESCHRIJVING:

Wat is de rol van de professionele ontwerper, als iedereen ontwerper kan worden via het internet?

Door de komst van de nieuwe media en de democratisering van het internet neemt het aantal amateur ontwerpers toe. Tegelijkertijd vervagen de grenzen tussen de verschillende disciplines binnen de kunsten, maar ook tussen de kunsten en andere domeinen (denk aan interactieve kunst of social design). 
Dat roept nieuwe vragen op: wat is nog precies ontwerp/kunst en wat niet? Wat is de rol van de professionele ontwerper in een wereld waarin iedereen zichzelf alles kan leren via het internet?

Om het antwoord op die vragen te onderzoeken, opent Helen een winkel als analoge representatie van het aanbod van internet: je kunt er alles krijgen. Per projectaanvraag maakt ze drie offertes, elk om een ander aspect van de professionele ontwerper te onderzoeken. 
Om te kunnen concurreren met de groei van amateur ontwerpers onderzoekt ze mogelijkheid van de professionele ontwerper als alleskunner - een professionele amateur - door zichzelf per opdracht alle benodigde vaardigheden te leren.
Daarnaast stelt ze het project samen uit het aanbod op het internet om zo de professionele ontwerper te profileren als verzamelaar.
Als laatste, om de opkomende ‘Do it yourself’-cultuur juist aan te moedigen, stelt ze zich op als adviseur. Hier deelt ze haar bevindingen met de klant, zodat die zelf met het project aan de slag kan gaan.

Je Neefje is een onderzoek naar een drietal aspecten die de professionele ontwerper kan verwezenlijken als nieuwe rol. Met dit werk wil Helen mensen zelf na laten denken over welke rol zij in kunnen nemen in dit vraagstuk.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.