Naar projecten overzicht

Next
up — Janneke Verhoeven

fullscreen

Kessete Goes For President

BESCHRIJVING:

Kessete Goes For President

In her artistic process Verhoeven lets herself be guided by associations. Images used in the moment of creation or present themselves, she uses to realize ideas and projects in an unusual way.

Likewise in the film Kessete Goes For President in which Verhoeven follows her neighbor Kessete from an inner necessity with her camera. Kessete's story about his flight from Eritrea to the Netherlands intrigues her and results in a film process of more than two years. During the film shots, ideas arise about how the story can be visualized, but they are not yet fixed. This is how the script for the film Kessete Goes For President is created after Verhoeven stops filming Kessete. During creation, the script is a guideline, but where it is added value in the film, it is deviated from. In the editing, using a video editing program, digital techniques are added for added value in the image. Every digital technique comes about through experiment, but is then deliberately chosen to support the emotional value of Kessete. In this way there are flashes of light that appeal to the perception of the viewer. In the film Verhoeven only uses footage that she films in the two-year film process of Kessete. An exception to this is the found footage material that conveys a message about the problems of our fleeing fellow human beings. By choosing a dynamic edit, different techniques and styles can merge. In doing so, images from old symbolism are translated into a new form and the power of the action is central.

In Kessete Goes For President Kessete fights against the IND to allow his wife to come to the Netherlands. Unfortunately, this struggle takes too long and as a result, he has had to miss his lover for years. Kessete's wife is hopeless and decides to take the life-threatening journey through Libya to Europe. Do we still feel human as human beings? It is your neighbor!

In haar artistieke proces laat Verhoeven zich leiden door associaties. Beelden die in het moment van creatie tot stand komen of zich aandienen, gebruikt zij om op een onalledaagse manier ideeën en projecten te realiseren.

Zo ook in de film Kessete Goes For President waarin Verhoeven haar buurman Kessete vanuit een innerlijke noodzaak volgt met haar camera. Kessete’s verhaal over zijn vlucht van Eritrea naar Nederland intrigeert haar en resulteert in een filmproces van ruim twee jaar. Gedurende de filmopnames ontstaan er ideeën over de wijze waarop het verhaal kan worden gevisualiseerd, maar ze liggen nog niet vast. Zo ontstaat het script voor de film Kessete Goes For President nadat Verhoeven stopt met het filmen van Kessete. Tijdens het creëren is het script een leidraad, maar wordt er daar waar het een toegevoegde waarde in de film is, van afgeweken. In de montage, waarbij gebruik gemaakt wordt van een video bewerkingsprogramma, worden digitale technieken toegevoegd ter meerwaarde in het beeld. Iedere digitale techniek komt tot stand door experiment, maar wordt vervolgens weloverwogen gekozen om de gevoelswaarde van Kessete te ondersteunen. Op deze manier ontstaan er beeldflitsen die een beroep doen op de beleving van de beschouwer. Verhoeven maakt in de film uitsluitend gebruik van beeldmateriaal dat zij in het tweejarige filmproces van Kessete filmt. Een uitzondering daarop is het foundfootage materiaal dat een boodschap over de problematiek van onze vluchtende medemensen overbrengt. Door de keuze voor een dynamische edit kunnen verschillende technieken en stijlen in elkaar overgaan. Daarbij worden beelden vanuit oude symboliek in een nieuw vorm vertaald en staat de kracht van de handeling centraal. 


In Kessete Goes For President vecht Kessete tegen de IND om zijn vrouw naar Nederland over te laten komen. Helaas duurt deze strijd veel te lang met als gevolg dat hij zijn geliefde al jaren moet missen. Kessete’s echtgenote is hopeloos en besluit de levensgevaarlijke tocht via Libië naar Europa te ondernemen. Voelen wij ons als mensen nog medemenselijk? Het is wel je buurman!

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.