Naar projecten overzicht

Next
up — Marjolein de Wild

fullscreen

Kunst Krijgt Visite: Tendensen en Autonomie | Contexten en Ambivalentie

BESCHRIJVING:

Kunst Krijgt Visite: Een onderzoek naar een hernieuwde kijk op het aloude begrip Autonomie.

Kunst krijgt visite gaat over autonomie. Autonomie die niet het isolement behelst, maar juist een kwaliteit is die zich manifesteert in sociale contexten en relationele verbanden. Leidraad en basis voor het onderzoek is de uiteenzetting van filosofe Beate Rössler, die autonomie beziet in het licht van het dagelijks leven. Haar formulering wordt getransporteerd naar de kunst en de kunsteducatie en vergeleken met hedendaagse theoretici die binnen dit domein opereren. Daarnaast wordt het begrip autonomie ook voorgelegd aan een groep professionals die dagelijks te maken hebben met de ontwikkeling van autonomie: kunstvakdocenten in het Voortgezet Onderwijs. De hedendaagse tendensen binnen het kunstvak vormen de context en de verbanden waarbinnen autonomie beschouwd wordt.
Het levert een mogelijke hernieuwde kijk op dit aloude begrip op.

Als rode draad door het onderzoek loopt de ambivalentie. Dit begrip krijgt niet alleen de aandacht binnen de visie van Rössler, ook de onderzoekster zelf geeft het zoeken en de twijfel ruim baan. In het eindproduct, een boek, loopt de ambivalentie en de context als een tweede stroom langs het formele onderzoek.
Op deze wijze krijgt grafische achtergrond van de onderzoekster een rol en vormt een schaduwonderzoek naar de bijdrage van ontwerpen bij theoretisch onderzoek.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.