Naar projecten overzicht

Next
up — Paddy de Bruijn

fullscreen

Mind Chronicle

BESCHRIJVING:

Twee werelden: een innerlijke wereld waarin gedachten en emoties worden gevormd en een uiterlijke wereld die bij ons binnenkomt via onze zintuigen. Wat voor invloed heeft de buitenwereld op onze gedachten, gevoelens en emoties? Kunnen wij daar invloed op uitoefenen? Kunnen we onze zintuigen in dienst van onszelf stellen? Vormen gedachten een vorm of vormt de buitenwereld de gedachte? En wat als gedachten stil vallen? Is dat te verbeelden? Het werk is een afspiegeling van de beschouwing van die twee werelden. Het is een poging om door observatie een beeld te scheppen van wat er zich wel of niet in ons bewustzijn afspeelt, bij mij en bij mijn medemens. Het materiaal past zich aan die beschouwing aan.

Two worlds: an inner world where thoughts and emotions are formed and an outer world that reaches us through our senses. What kind of influence does the outer world have on our thoughts, feelings and emotions? Are we able to control this? Can we put our senses in service of our own selves? Do thoughts shape form or does the outside world form our thoughts? And what happens if you stop thinking? Is that possible to depict? The work is a reflection of the observation of these two worlds. It is an attempt to create an image of what is or is not going on in my mind and the minds of my fellow human beings. The material follows this observation.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.