Naar projecten overzicht

Next
up — Anne Peters

fullscreen

Onbeperkt Musiceren

BESCHRIJVING:

Een onderzoek naar de sociale waarde van musiceren in groepsverband tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

Deze meesterproef gaat over de sociale waarde van cultuurparticipatie; cultuurdeelname in de vrije tijd. Het uiteindelijke doel van deze meesterproef is om te onderzoeken welke sociale waarde mensen zonder en met lichte tot matige verstandelijke beperking ervaren bij het musiceren in groepsverband. Hierbij wordt gekeken naar sociale waarde van het samen musiceren. Het belang van het beschikbaar maken van cultuurparticipatie voor iedereen wordt met deze meesterproef onderstreept. Dat cultuur voor iedereen is en dat met name het ervaren van cultuur in groepsverband, in dit geval musiceren, van waarde kan zijn voor de deelnemers.

Interesse in mijn meesterproef? Neem dan contact met me op!

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.