Naar projecten overzicht

Next
up — Jessica Betram

fullscreen

Perspectief in beeld

BESCHRIJVING:

Het spel denkbeeld is ontworpen zodat studenten bewustwording ontwikkelen over iconische foto's die in ons collectief geheugen terecht komen

Jessica Betram gelooft dat iconische beelden van grote invloed zijn op ons historisch besef van de werkelijkheid, waardoor iconische beelden bewustwording en maatschappelijke veranderingen in gang kunnen zetten. Gefascineerd door historische, iconische foto’s onderzocht Jessica hoe deze foto’s ontstaan en vervolgens in ons collectief geheugen terechtkomen. Om de historische en culturele kracht van deze beelden bewuster te delen met anderen, ontwikkelde Jessica een spelmethode voor MBO-ers waarin iconische fotografie de hoofdrol speelt.
Iedereen herkent iconische foto’s onmiddellijk, bemerkte Jessica tijdens haar onderzoek. Haar directe omgeving attendeerde Jessica regelmatig op voorbeelden van iconische foto’s, even enthousiast over het onderwerp als zijzelf is. De foto’s werden door haar omgeving als iconisch herkend doordat de foto’s ‘sterke beelden zijn, al vaker bekeken zijn, veel en voor langere tijd in diverse media circuleren en daardoor vanzelf worden onthouden. Iconische foto’s krijgen zo een collectieve betekenis. Toch ziet iedereen diezelfde iconische foto ook weer op zijn eigen manier, ondervond Jessica. In haar spelmethode worden deelnemers zich zowel bewust van de culturele en historische waarde van de foto als van de eigen individuele beleving van datzelfde beeld.
De spelmethode, bedoeld om met meerdere deelnemers in gesprek te gaan over iconische beelden, bestaat uit één kisten gevuld met verschillende iconische foto’s, serieuze en grappige vragen en af en toe een creatieve opdracht. Voor haar afstudeerprestatie maakte Jessica een oplage van 3 spellen. Ieder spel heeft zijn eigen foto. In de kist bevinden zich geheime luikjes onder de foto’s. De luikjes bieden extra achtergrondinformatie over de foto’s, over de culturele invloeden die de fotografen inspireerden en extra historische informatie. Door met elkaar in gesprek te gaan a.d.h.v. vragen en opdrachten analyseren deelnemers de achtergrond en waarde van het beeld en de fotograaf beter. Ook worden deelnemers zich via het spel bewust van hoe we foto’s op individueel verschillende manieren bekijken en interpreteren.
In haar toekomstige beroepspraktijk wil Jessica zich richten op fotografielessen aan MBO studenten. De spelmethode wordt een tool die ze daarvoor in gaat zetten.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.