Naar projecten overzicht

Next
up — Petra van Gerwen

fullscreen

Radically yours

BESCHRIJVING:

Door middel van de museumrobot museumbezoek mogelijk maken voor mensen die niet (meer) fysiek naar het museum kunnen komen

Het Van Abbemuseum is een museum voor hedendaagse kunst in de middelgrote provinciestad Eindhoven. Vanaf de oprichting van het museum neemt educatie en participatie een belangrijke plaats in binnen het museum en is het steeds op zoek naar manieren om haar bezoekers te prikkelen en kritisch te laten kijken naar wat te bieden heeft. Mede door maatschappelijke en economische veranderingen wil het museum nieuwe bezoekersgroepen aan zich binden en heeft het de wens een inclusief museum te zijn. In dat kader is het Special Guests programma opgezet voor mensen met een fysieke beperking. Er zijn programma’s op maat ontwikkeld in samenwerking met mensen uit die doelgroepen. Het gaat hierbij om blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met afasie en mensen met alzheimer. Het inzetten van een museumrobot als nieuwe tool binnen dit programma voor mensen die fysiek niet (meer) het museum kunnen bezoeken staat uiteindelijk centraal in dit onderzoek. Mensen kunnen na het downloaden van speciale software inloggen in de museumrobot en zelfstandig rondkijken en rondrijden in het museum.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.