Naar projecten overzicht

Next
up — Danee Klever

fullscreen

‘See Speak Follow’

BESCHRIJVING:

Een onderzoek over het verwoorden van de kijkervaring bij het interpreteren van dans.

Dit onderzoek gaat over hoe een communicatietool over de danskunst, die zicht richt op een persoonlijke zienswijze waarbij de kijkervaring van 15-18 jarigen verwoord kan worden dient uit te zien. Het doel van de communicatietool is dat CKV docenten ook de discipline dans en het receptieve en reflectieve onderdeel van CKV kunnen aanbieden in hun lessen.

De aanleiding voor dit onderzoek ligt enerzijds bij de behoefte van CKV docenten om dans aan te kunnen bieden zonder zich hier onprettig en onbevoegdheid bij te voelen en anderzijds bij het concluderen dat het receptieve en reflectieve onderdeel van kunsteducatie minder wordt aangeboden dan het productie onderdeel. Hoewel er verschillende CKV- en dansmethodes bestaan, gebruiken de meeste CKV docenten deze niet. Hierdoor komt de discipline dans meestal het minste aan bod. Daarnaast zijn er ook al veel beschouwingsmodellen ontwikkeld die je kunst laten beschouwen, maar ook deze worden over het algemeen weinig toegepast. Deze worden meestal alleen ingezet wanneer leerlingen naar een voorstelling moeten gaan en hier een verslag over moeten schrijven. Daarbij komt ook dat de bestaande beschouwingsmodellen zich niet richten op het reflectieve aspect en geen aandacht besteden aan eigen interpretaties die kunnen ontstaan bij het kijken naar kunst.

Door middel van een literatuurstudie, het afnemen van interviews, enquêtes en tests is er een duidelijk beeld gevormd over hoe een communicatietool die ondersteuning kan bieden bij het verwoorden van een kijkervaring eruit dient te zien. Hierbij is gekeken naar de bruikbare elementen die beschouwingsmodellen nu bevatten en welke bruikbare elementen er worden gebruikt binnen de educatie van dansgezelschappen. Vanuit de literatuurstudie, de interviews, enquetes en tests is een beroepsproduct ontwikkeld dat aansluit binnen de doelen van CKV en de behoefte van CKV docenten. Dit beroepsproduct is tevens ook een voorbeeld voor een communicatietool voor andere kunstdisciplines.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat jongeren het prettig vinden om een hulpmiddel te hebben bij het kijken naar kunst. Vaak begrijpen ze de betekenis van een kunstwerk niet, maar zouden ze hier wel vaardig in willen worden. Daarnaast worden de beschouwingsmodellen die gebruikt kunnen worden niet als bruikbaar ervaren. Over het algemeen worden de meeste vragen als saai en nutteloos gezien, maar geven de jongeren wel aan dat ze voorbeeldvragen nodig hebben om er iets over te kunnen zeggen. Naar aanleiding van deze resultaten is er een beroepsproduct vorm gegeven dat gebaseerd is op de sociaal constructivistische leertheorie. Deze leertheorie gaat uit van natuurlijk leren, oftewel leren doordat je je eigen kennis spiegelt aan die van anderen. Het beroepsproduct ‘See Speak Follow’ is zo opgebouwd dat leerlingen met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van vragen die ze voorlezen over de kijkervaring die ze zojuist hebben opgedaan. De vragen sluiten aan bij een persoonlijke zienswijze waardoor iedereen een ander antwoord kan geven. Samen vorm je een beeld over de kijkervaring en dit zorgt ervoor dat je niet alleen naar dans kijkt, maar dat je dans ook gaat zien.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.