Naar projecten overzicht

Next
up — Roger Verstappen

fullscreen

SPOT ON

BESCHRIJVING:

Een casestudie naar de (h)erkenning van kunsteducatie binnen het VMBO van een VO organisatie met 4 VMBO locaties in Nederlands Limburg.

Waar zijn de kunst- en cultuurvakken gebleven? Welke criteria hanteren managers en beleidsmakers bij het samenstellen van het curriculum? Wordt de leerling op deze manier -met het huidige aanbod en beleid- cultureel bewust onderwezen? Belangrijke vragen toch?
Biesta (2017) spreekt in zijn laatste boek zelfs van een dubbele crisis binnen hedendaagse kunsteducatie. Hij heeft de overtuiging dat kunsteducatie in de vorm van de beeldende vakken, muziek, drama en/of theater een grote bijdrage kan leveren aan het beleven van plezier, het stimuleren van verbeeldingskracht, het vergroten van creativiteit, de ontwikkeling van de fijne motoriek en het zelfbewustzijn van een leerling.
Het ontwikkelen van creatieve vermogens versterkt het zelfbewustzijn van leerlingen en maakt het voor hen mogelijk om zich te kunnen verbinden met een ander (van Heusden, 2010; Onderwijs2032, 2016). Onderzoek naar zelfbewustzijn heeft aangetoond dat het belangrijk is om dit bewustzijn als kind te ontwikkelen ten gunste van je toekomstige leven (Dewey, 1897; van Heusden, 2010).

Gezien de grote waarde van kunsteducatie voor de ontwikkeling van het individu en de maatschappij is het belangrijk te onderzoeken waarom dit vak naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Is men zich ├╝berhaupt bewust van die waarde en wil men daar ook consequenties aan verbinden? Maar ook: hoe is de status quo in de huidige werksituatie en wat kan daar aan veranderd en verbeterd worden?

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.