Naar projecten overzicht

Next
up — Nanne Meulendijks

fullscreen

Waarom is de kunststudent niet wild?

BESCHRIJVING:

Kenmerken van de moderniteit die van invloed zijn op de wildheid van kunststudenten, omstandigheden voor wildheid in het kunstonderwijs.

Dit onderzoek jaagt een discours aan over de kenmerken van de moderniteit die invloed hebben op de vrijheid en autonomie van de kunststudent in het hoger beroepsonderwijs. Waarom is de kunststudent niet 'wild'? Wild zijn betekent in dit onderzoek: uitbreken uit de gevestigde orde, en het bewerkstelligen van vrijheid en autonomie. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreid theoretisch kader, en een case study waarin kunststudenten- en docenten worden geïnterviewd. Vanuit dit interview zijn omstandigheden geformuleerd voor wildheid in het kunstonderwijs. Het beroepsproduct van dit onderzoek is een gesprekshandleiding, waarmee kunstacademies het discours waar dit onderzoek op ingaat zelf kunnen aanjagen.

Korte samenvatting:
Waarom breekt de kunststudent niet uit de gevestigde orde? Waarom is hij niet vrij en autonoom? Met andere woorden: waarom is de kunststudent niet WILD?
Nou, hierom.
In de huidige tijd is veel onzeker. Er zijn weinig vastigheden. We moeten snel en flexibel zijn, diepgang is er dus niet bij. Er is een koers richting de vrije markt, waarin "likes" op social media meer opleveren dat authentiek of alternatief zijn. Het is dus verstandig om te leveren wat de massa wil hebben. Door globalisering gaat alles wereldwijd meer en meer op elkaar lijken. Het moet meetbaar zijn dat je inspanningen (economisch) iets opleveren.
Marktwerking is ook zichtbaar in het (kunst)onderwijs. Scholen zijn veranderd in "examenfabrieken", en krijgen subsidie per behaald diploma. De kunstenaar en de kunststudent moeten hun werk maar maken in hun eigen tijd, dan kunnen zij onder werktijd (leren) ondernemen. Zo zijn ook zij tenminste van "economisch nut". Hierdoor is er op termijn niemand meer die de samenleving het "anders mogelijke" laat zien. Zo kan de samenleving zichzelf niet "opnieuw uitvinden".
Maar: als de volgende omstandigheden ruimte krijgen in het kunstonderwijs kan wildheid verschijnen. Wild zijn is vrij en autonoom zijn, en uitbreken uit de gevestigde orde. Docenten moeten de studenten opleiden voor de wereld waarin zij terechtkomen, maar deze tegelijkertijd te discussie stellen. Daarbij moeten docenten geen "uitleggende meesters" zijn, maar vragen stellen. Discipline mag worden herontdekt: teveel "pamperen" zorgt voor passieve studenten. Maak in het onderwijs ruimte voor isolatie, verveling en toeval, en maak ruimte voor de informele momenten, waar gedurfde ideeën uitgewisseld kunnen worden.

Online op
30 juni

Tijdens de opening van graduation show NEXT UP 2016 wordt het digitale platform van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldend gelanceerd.